Kary za niewykonanie przeglądu technicznego samochodu

Czy to możliwe, że zostałeś zatrzymany przez policję i odkryłeś, że nie masz ważnego badania technicznego? Może czeka Cię niemiła niespodzianka! Obowiązkiem właściciela pojazdu jest upewnienie się, że pojazd jest w dobrym stanie technicznym oraz przeprowadzanie regularnych badań technicznych pojazdu w Polsce. W rezultacie wymagane są testy, a prowadzenie pojazdu bez kontroli może skutkować różnymi poważnymi konsekwencjami. Jak niebezpieczne jest prowadzenie pojazdu bez sprawdzenia? Czy jest jakaś różnica między teraźniejszością a teraźniejszością?

W przypadku wszystkich pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym samochodów osobowych, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych i motocykli, właściciele muszą poddać się obowiązkowym przeglądom technicznym. Wiek pojazdu i rodzaj pojazdu określają, jak często jest on poddawany tym testom. Generalnie można się spodziewać, że większość kierowców będzie musiała poddawać się badaniu technicznemu przynajmniej raz na 12 miesięcy. Są oczywiście wyjątki od każdej reguły. Obowiązkowo należy przeprowadzić pierwszy przegląd techniczny w ciągu trzech lat od rejestracji pojazdu, a drugi przegląd należy przeprowadzić w ciągu dwóch lat po pierwszym przeglądzie w przypadku zakupu nowego samochodu. Kontrole techniczne należy przeprowadzać regularnie, co 12 miesięcy.

Prowadzenie samochodu bez kontroli nie jest opłacalnym przedsięwzięciem. Nawet w przypadku oględzin brak przeprowadzenia obowiązkowego badania technicznego może mieć niekorzystne konsekwencje. Jednocześnie grzywna za brak przeglądu niekoniecznie musi być najsurowszą dostępną sankcją. Kiedy inspekcja ustali, że samochód nie został zbadany, czego oczekujemy dalej?

Jeśli zapomnisz o badaniu technicznym i zostaniesz zatrzymany przez policję lub Inspekcję Transportu Drogowego, możesz zostać ukarany grzywną do 500 zł za niezaliczenie egzaminu. Trzeba przyznać ustawodawcy, że nie zaliczył dalszych punktów karnych za to wykroczenie. Kontrola może zakończyć się biletem i pouczeniem, jeśli termin kontroli upłynął zaledwie kilka dni temu. Jeśli jednak prowadziłeś pojazd przez wiele miesięcy bez kontroli, grozi Ci surowsze sankcje.

Dowód rejestracyjny zostanie zachowany, jeśli badanie wykaże, że nie było przeglądu technicznego, a samochód zostanie wysłany do przeglądu technicznego, który musi zostać zakończony w ciągu siedmiu dni. Kiedyś zabierano dowód rejestracyjny i otrzymywało się specjalny dokument, który umożliwiał udanie się do stacji kontrolnej i przeprowadzenie kontroli pojazdu. Kierowcy nie muszą w tej chwili mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego. Jego uwięzienie jest więc tylko wirtualnym odosobnieniem. W celu sprawdzenia aktualnej dokumentacji Państwa pojazdu policja ma stały dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Policja zawiesi Twój dowód rejestracyjny w systemie CEPiK, jeśli stwierdzi, że nie ukończyłeś badań technicznych. Nadszedł czas, aby odwołać poszukiwania. Należy jak najszybciej przeprowadzić badanie techniczne zatrzymanego pojazdu, a aktualny przegląd kierowca musi zgłosić do urzędu lub na policję.

Samochód nie będzie mógł brać udziału w ruchu drogowym, jeśli okaże się, że nie był przez dłuższy czas kontrolowany, a policjant uzna, że ​​stan techniczny pojazdu budzi jego obawy. Właściciel samochodu będzie musiał ponieść dodatkowe koszty, które rozpoczną się od odholowania pojazdu na najbliższy parking. Kolejną karą za niepoddanie się kontroli samochodu w tym przypadku jest konieczność uiszczenia opłaty za holowanie.

Odmowa zadośćuczynienia za brak przeprowadzenia przeglądów technicznych może być jedną z najpoważniejszych konsekwencji tego niepowodzenia. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, pojazd, który nie został poddany ostatnim przeglądom technicznym, uważany jest za zdatny do ruchu drogowego. W przypadku wypadku lub stłuczki brak sprawdzenia pojazdu może skutkować odmową wypłaty odszkodowania lub zmniejszeniem wysokości przyznanych świadczeń. W przypadku, gdy przegląd techniczny był nieaktualny i miał wpływ na szkodę, kwota roszczenia AC może zostać obniżona lub niewypłacona. W przypadku winy cywilnej sprawca jest zwolniony z jakichkolwiek następstw, a maksymalną karą jest grzywna cywilna.

Kolejna nieprzyjemna konsekwencja niewykonania recenzji w 2021 roku może Cię spotkać. O ile nie spóźnisz się z przeglądem dłużej niż 30 dni, stacja kontroli pojazdów obciąży Cię dwukrotnie wyższą opłatą za wykonanie przeglądu. Za pomocą tej metody ustawodawca zamierza zmusić nas do zagwarantowania,  jednocześnie kierując dodatkowe środki do kasy Transportowego Dozoru Technicznego, która skorzysta z otrzymanych zwiększonych środków. Trwają już prace przygotowawcze nad tą ustawą i prawdopodobnie zostanie ona wprowadzona w pierwszym kwartale 2021 r.

Gdy stwierdzimy, że w naszym pojeździe brakowało badań technicznych, a policja odebrała nam dowód rejestracyjny, nawet jeśli był to tylko wirtualna forma, musimy natychmiast przeprowadzić badanie techniczne pojazdu, aby ustalić, co poszło nie tak. Po zakończeniu badania i pozytywnej opinii stacji kontroli pojazdów świadectwo będzie ważne przez 30 dni od daty wydania. Nasze świadectwa rejestracji będą oznaczone datą ostatniej kontroli, jeśli mamy je przy sobie.

 

 

Zobacz również inne wpisy:

Homologacja butli LPG

Jak sprawdzić czy auto nie jest kradzione

Ile czasu na ubezpieczenie auta po zakupie

Małe tablice rejestracyjne

Zdjęcia do autocasco

Rozładowany akumulator

Czy to możliwe, że zostałeś zatrzymany przez policję i odkryłeś, że nie masz ważnego badania technicznego? Może czeka Cię niemiła niespodzianka! Obowiązkiem właściciela pojazdu jest upewnienie się, że pojazd jest w dobrym stanie technicznym oraz przeprowadzanie regularnych badań technicznych pojazdu w Polsce. W rezultacie wymagane są testy, a prowadzenie pojazdu bez kontroli może skutkować różnymi…

Czy to możliwe, że zostałeś zatrzymany przez policję i odkryłeś, że nie masz ważnego badania technicznego? Może czeka Cię niemiła niespodzianka! Obowiązkiem właściciela pojazdu jest upewnienie się, że pojazd jest w dobrym stanie technicznym oraz przeprowadzanie regularnych badań technicznych pojazdu w Polsce. W rezultacie wymagane są testy, a prowadzenie pojazdu bez kontroli może skutkować różnymi…

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/